The Collector


The Collector
The Collector

Μάζεψε όλα τα μαγικά αντικείμενα.


Εταιρεία: Room 54
Δωμάτιο: Screaming Well
Κατάσταση: Ενεργό