Ελιξήριον

Trapped Neos Kosmos  
   Pigasou 1 and Dimonaktos 9, Neos Kosmos, 11745 - Show Map

   70 Minutes
   2 - 4
Freedom Pass
1 Trophy

98.3%
1:05:00
82.30%

  Trophies they Won!

LST LST
  QR-Code

  Team
  Full Name
profile image Marina Xi
  Photo
Ελιξήριον 14-Oct-2020