Ice Tiki

Way Out  
   Troias 61, Vrilissia, 15235 - Show Map

   2 Hours
   3 - 8
Action
Kids Friendly
Parking
Freedom Pass
1 Trophy

96.3%
2:30:00

  Team
  Full Name
profile image Dimitris Kotsos
  Photo
Ice Tiki