PROMETHEUS

CLOCK Escape Rooms  
   Dorieon 7 & Lagada, Agia Paraskevi, 15343 - Show Map

   90 Minutes
   2 - 5
  Video
Youth Pass
1 Trophy

99.7%
1:15:00
83.97%

  Team
  Full Name
profile image Nikos Frigis
  Photo
PROMETHEUS