Αττική Άγιος Ιωάννης Ρέντης Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού


OPERATION: HUNTING

  6 Ώρες
  4 - 10
Σκορ
Εξωτερικού Χώρου
Διαθέσιμο Έως: 16/02/2020

Μέρος 1ο: Ένα μοναδικό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και 150 ευρώ έπαθλο σας περιμένουν…

  • N/A

OPERATION: TREASURE

  8 Ώρες
  4 - 10
Σκορ
Εξωτερικού Χώρου
Διαθέσιμο Έως: 22/02/2020

Μέρος 2ο: Ένα μοναδικό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και 300 ευρώ έπαθλο σας περιμένουν…

ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2020

  1439 Λεπτά
  4 - 10
Σκορ
Εξωτερικού Χώρου
Διαθέσιμο Έως: 16/02/2020

Ένα μοναδικό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και συνολικά έπαθλα 1500 ευρώ σας περιμένουν…

  • N/A