Αττική Αθήνα The Brainfall Hotel

The Brainfall Hotel


Down the Rabbit Hole

4,5 Εξαιρετικό
69 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  3 - 6
Ηθοποιός

Κάποιος σας έχει κλέψει μια ανάμνηση! Πρέπει να την ανακτήσετε χωρίς να εξοργίσετε τον Καπελά!

Looking Glass

4,5 Εξαιρετικό
81 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  3 - 6
Ηθοποιός

Πρέπει να λύσετε τις δοκιμασίες του Καπελά και να σώσετε μια φίλη σας που έχετε ξεχάσει!

Dark Seas

4,5 Εξαιρετικό
63 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  3 - 6
Ηθοποιός

Στο τελικό επεισόδιο των Madness Rooms σας έχουν κλέψει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το ανακτήσετε πάση θυσία.