Αττική Αθήνα The Brainfall Hotel

The Brainfall Hotel


Down the Rabbit Hole

4,6 Εξαιρετικό
143 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  2 - 6
Ηθοποιός
Δράσης

Σας έχουν κλέψει μια ανάμνηση! Πρέπει να την ανακτήσετε χωρίς να εξοργίσετε τον Καπελά! (Περιέχει Jump Scares)

Προσφορά: -15%
Ισχύει μόνο με Online πληρωμή

Looking Glass

4,5 Εξαιρετικό
161 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  2 - 6
Ηθοποιός

Πρέπει να λύσετε τις δοκιμασίες του Καπελά και να σώσετε μια φίλη σας που έχετε ξεχάσει!

Προσφορά: -15%
Ισχύει μόνο με Online πληρωμή

Dark Seas

4,6 Εξαιρετικό
125 Βαθμολογίες
  90 Λεπτά
  2 - 6
Ηθοποιός
Κωμωδία

Στο τελικό επεισόδιο των Madness Rooms σας έχουν κλέψει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το ανακτήσετε πάση θυσία.

Προσφορά: -15%
Ισχύει μόνο με Online πληρωμή