Αττική Μαρούσι Athens Clue Μαρούσι

Athens Clue Μαρούσι


Operation Black Hawk

4,6 Εξαιρετικό
35 Βαθμολογίες
  70 Λεπτά
  2 - 6
  97,1 %
5 Τρόπαια

Βρεθήκατε στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή ή μήπως όχι;

  • N/A

Ammut Hall

4,7 Εξαιρετικό
32 Βαθμολογίες
  70 Λεπτά
  2 - 6
  95,7 %
4 Τρόπαια

Μπορεί μια ανακάλυψη να είναι η αιτία μιας εξαφάνισης;

  • N/A

The Cromwell Street

4,6 Εξαιρετικό
54 Βαθμολογίες
  70 Λεπτά
  2 - 6
  74,2 %
Ηθοποιός
4 Τρόπαια

Ο εργοδότης σας κ. Jenkins σας έδωσε ένα δέμα που πρέπει να παραδοθεί σε μία από τις πιο κακόφημες...

  • N/A

Deathtrap

4,5 Εξαιρετικό
31 Βαθμολογίες
  70 Λεπτά
  2 - 6
  86,7 %
Ηθοποιός
4 Τρόπαια

Η αυλαία σηκώθηκε και οι προβολείς άναψαν…

  • N/A

Illuminati

4,6 Εξαιρετικό
55 Βαθμολογίες
  70 Λεπτά
  2 - 6
  85,9 %
4 Τρόπαια

Η μυστική οργάνωση Illuminati έχει αναδυθεί από τις σκιές...

  • N/A