Αττική Περιστέρι Gear-Mr. Enigmo Escape Rooms

Gear-Mr. Enigmo Escape Rooms


Vade Retro Satana

4,8 Εξαιρετικό
8 Βαθμολογίες
  2 Ώρες
  6 - 8
  100,0 %
Τρόμου
Ηθοποιός
Ενήλικες Μόνο

Το μοναστήρι του Avaton έχει κατακλυστεί από το κακό. Το τέλος πλησιάζει..