Ποσοστό Απόδρασης: 100,0%
  Σκορ : 23

Καμία Βαθμολογία

Κέρδισε

Ιουλ - 2023

You have finished all of our rooms!!! (Chalandri, P.Faliro, N.Kosmos) You are not Trapped any more..:(

Ιουλ - 2023

A whole new world was discovered!!!

Ιουλ - 2023

Can you find the hole?

Ιουλ - 2023

Have you learned anything from this trip?

Ιουλ - 2023

Have you learned anything from this trip?