Sharpshooter


Sharpshooter
Sharpshooter

Πετύχατε το στόχο σας με τη πρώτη προσπάθεια!


Εταιρεία: Athens Clue, Hilton
Δωμάτιο: SUSPECT 33
Κατάσταση: Ενεργό

Χρήστες που το Κέρδισαν!
Ποσοστό Χρηστών που το Κέρδισαν: 0,11%


#   Ονοματεπώνυμο
1 Xristina Tzatzani Xristina Tzatzani
2 Tina Aktoglou Tina Aktoglou
3 Κωνσταντίνος Ηλίας Κωνσταντίνος Ηλίας
4 Vasilis Michalitsis Vasilis Michalitsis