Sharpshooter


Sharpshooter
Sharpshooter

Πετύχατε το στόχο σας με τη πρώτη προσπάθεια!


Εταιρεία: Athens Clue, Hilton
Δωμάτιο: SUSPECT 33
Κατάσταση: Ενεργό